Subscriu-te
Google Groups

Introduïu el vostre correu-e

Visiteu el grup

Twitter
Idioma


Home La Plataforma al dia

Últimes notícies

Comunicats

Carta al director General de Transport i Mobilitat

Degut als greuges que portem arrosegant, hem enviat un email al director General de Transport i Mobilitat, en Ricard Font, perquè ens expliqui que està passant.


Benvolgut Ricard

Fa temps que no parlem. Aprofitem per a fer-te arribar uns punts pendents de resposta:

            Tarifa de menors

            Tarifa família numerosa

            Explicació de la durada dels abonaments: mensuals (29 o 30dies?) i bono exprés (59 o 60 dies?)

Per altra banda, et passem un seguit de deficiències que han tornat a augmentar darrerament:

            Trens regionals. Es va dir que l’any passat es canviarien tots els regionals. Segueixen essent els antics on hi fa molt fred i els seients són durs. I en molts casos són trens de Rodalies.

            Es torna a repetir amb freqüència la composició simple en MD i rodalies en trajectes de màxima afluència (adjuntem exemple del dia 6.03.2012 sortida sants 17:15h)

            Manca d’informació en les incidències (un clàssic)

            Molts retards

 

També hi ha un altre punt que proposen els usuaris, la possibilitat de vagons silenciosos (vagons en els que no es pot parlar).

 

Finalment, ens agradaria que ens poséssiu al dia aquests temes:

           

            Obres a Passeig de Gracia

            Finalització de les obres dels accessos a l’estació del Clot

            Nous horaris amb noves freqüències, per quan?

            Escurçament de la durada del trajecte, per quan?

            Ave, per quan?

            Rodalies Girona, per quan?

 

Tercera reunio de treball amb la Generalitat i Renfe

El dijous, 24 de novembre, el grup d’Interlocutors s’ha reunit amb el Director General de Transport i Mobilitat, tècnics de la Generalitat, el cap de Rodalies i Regionals de Renfe i el cap de servei de la zona de Girona, per tal de revisar els punts tractats a la reunió del 8 de juny, així com la resta de punts de la llista de reivindicacions. Es detalla els punts comentats.

 

Renfe ha explicat que s’ha estructurat per gerències. Hi haurà una gerència territorial amb un cap de servei per a cada zona que, en principi, serà més proper als problemes. El gestor de Girona porta les línies BCN-Portbou i Granollers-Puigcerdà.

 

 

 

Renfe comenta que augmentarà les màquines d’autovenda a Barcelona (Sants i Pg. de Gràcia) per a finals de 2011 i les de Girona i Figueres per a finals de 2012.

 

A requeriment d’un expedient informatiu obert per la Generalitat, Renfe ha presentat un informe d’una enginyeria independent (fet el mes de juny), on es veu que no hi ha gairebé mesures per fora dels estàndards fixats. El que sí que s’aprecia és una diferència de més de 2 graus entre diferents cotxes per al mateix dia i hora. S’ha demanat que s’incideixi en la correcció d’aquestes diferències i que es pugi una mica la temperatura mínima.

 

Pel que fa a la resta de punts, la Generalitat informa que han elaborat un contracte programa amb Renfe per a 4 anys, que està pendent de l’aprovació final de la Generalitat i de la consignació pressupostària per part de l’Estat. S’estima que a la primavera vinent, aquest contracte es podria posar en marxa si es resol la part pressupostària. Dins del contracte programa, es parla de la gestió individualitzada per línies, dels nivells de servei, de les freqüències i les possibles integracions de servei a fer. Com a punts d’interès, destaquem els següents:

 

-    Devolució exprés. Es passarà de 20 a 15 minuts (tal com ja es fa a Rodalies).

 

-    Freqüències. S’assegurarà un mínim d’un tren per hora i sentit des de les 6h a les 22h. En hores punta, s’habilitarà un tren cada 30 minuts.  

 

-    Es defineixen uns nivells de qualitat i de puntualitat objectiu que Renfe ha d’acabar complint en els 4 anys

 

Per altra banda, es va comentar que s’ha presentat un pla per a Rodalies de Girona (es considera la línia de Blanes a Figueres) que està pendent d’aprovació. Es posaria en marxa el mes d’abril, i s’assegurarien trens cada hora amb l’objectiu d’incrementar la freqüència segons demanda. S’intentaria reduir els temps (això darrer en funció d’Adif).

 

Un altre dels punts comentats, va ser sobre la posada en marxa dels trens d’alta velocitat. Es va dir que s’espera posar en marxa els Avant a principis de 2013. Pel que fa a l’estació de Sagrera, la Generalitat creu que o bé es farà amb molt retard o no es farà per temes pressupostaris.

 

Finalment, es va comentar que l’any 2012 es farà una prova pilot per posar wifi als trens MD de la línia de Girona.

 

La Generalitat ens ha emplaçat a una nova trobada a principis de 2012 per tal de veure com s’ha avançat en els diferents temes que vam tractar en aquesta reunió.BCN-Girona, 24 de novembre de 2011

 

Darrera actualització (divendres, 25 de novembre de 2011 21:52)

 

Segona reunió de treball amb la Generalitat i Renfe

El dimecres, 8 de juny, el grup d’Interlocutors es va reunir amb el Director General de Transport i Mobilitat, tècnics de la Generalitat i el cap de Rodalies i Regionals de Renfe per tal de començar a treballar en els punts que havíem donat a conèixer en les reunions anteriors. De tota la llista de reivindicacions, es va tractar els punts que detallem a continuació:

 

En quant a material, es va tractar les queixes per les temperatures i els volums de la megafonia dels vagons, així com les motivades per els trens que darrerament estan passant amb composició simple (només un tren), cosa que fa que els usuaris hagin d’anar drets, en alguns casos des de Girona. Sobre aquests punts, la Generalitat va encarregar a Renfe un estudi en el que es farà una mostra de temperatures per vagons i trens, un estudi dels volums de la megafonia i un altre estudi dels aforaments dels trens que està enviant amb composició simple, en diferents dies de la setmana. D’aquests estudis se’n tindran resultats en 45 dies i es comentaran en la propera reunió que tinguem amb ells, acompanyats amb les accions que prendran.

 

Pel que fa a la devolució exprés, Renfe es compromet a estudiar l’impacte que pot tenir passar-la de 20 a 15 minuts (tal com ja es fa a Rodalies) i fer-nos una proposta en la propera reunió.

 

Referent a la seguretat a les estacions i als trens, la Generalitat està treballant en la coordinació de la seguretat privada i els Mossos d’esquadra i ha demanat al Ministerio de Fomento la instal·lació de càmeres i portes d’accés a les andanes de més estacions i de càmeres a tots els trens.

 

La Generalitat també ens va comentar que ha encarregat a Renfe un nou horari de trens de la nostra línia, que es posaria en funcionament de cara a Desembre. En principi, aquest calendari, hauria de tenir en compte els trens precedents en els diferents punts de la línia, per tal d’optimitzar els temps de recorregut.

 

Un altre dels punts comentats, va ser que s’ha demanat al Ministerio de Fomento que abordi el pla d’execució de Rodalies al que s’havia compromès i que se li ha passat una llista de punts concrets d’actuacions a realitzar. Alguna de les millores de Rodalies, podria afectar al funcionament de Regionals. També es comentava que es demanarà també el mateix pla d’execució per Regionals.

 

Finalment es va comentar que Renfe havia convocat un comitè de clients al qual hi van assistir representats de diferents entitats del territori, entre elles, la representant de la nostra Plataforma.

 

Girona, a 10 de juny de 2011.

Darrera actualització (dilluns, 27 de juny de 2011 11:25)

 

Reunió amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat

A finals d’any, les persones que ara formen part de l’Administració catalana es van comprometre a conèixer i escoltar de primera mà els nostres problemes 
per intentar de trobar-hi solució. Després d’una primera reunió de treball amb el Director General de Transports i Mobilitat i tècnics de la Generalitat, el divendres, 29 d’abril, el grup d’Interlocutors s’ha reunit amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat per tractar les demandes dels usuaris. 

Si bé és veritat que no s’ha obtingut cap resultat concret d’aquesta reunió, el Conseller i el Director General han comentat que han obert diferents línies de treball per tal de millorar el funcionament de les possibles companyies de transports que operin a Catalunya. 

Pel que fa al transport ferroviari, la conselleria està estudiant fórmules per assegurar uns nivells de qualitat i servei equiparables als que actualment ofereixen els ferrocarrils de la Generalitat. També ens han informat que estan preparant un canvi dels horaris de rodalies de cara a l’estiu i dels regionals per a finals de 2011. 

Un fet que cal destacar: hi ha dades que confirmen que el 55% de les incidències són responsabilitat directa d’Adif (vies i estacions). Aquestes incidències es produeixen per la manca d’inversions dedicades al manteniment de les línies de Catalunya que el Ministerio de Fomento s’havia compromès a realitzar. 

El grup de treball format per tècnics de la Direcció General i membres del Grup d’Interlocutors, ens reunirem properament per a obtenir resposta sobre les demandes presentades des de la Plataforma. 

Girona, a 29 d’abril de 2011. 

Grup d'interlocutors de la Plataforma d'Usuaris RENFE de la línia 
Portbou-Girona